ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : ปีการศึกษา 2560  
  รายละเอียดคำถาม : ปีการศึกษา 2560  มทร.อีสาน วข.สกลนคร ไม่เปิดวิชาการแพทย์แผนไทยแล้วเหรอ 

  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ผู้อยากรุ้
  วันที่ตั้งคำถาม : 2017-01-29 13:05:16
  จำนวนผู้อ่าน : 586   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : เปิดครับเป็นปกติครับ

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2017-02-01 15:46:48

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723