ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : เงินค่าครองชีพกยศเทอม1/59และ2/59ยังไม่เข้า  
  รายละเอียดคำถาม : จะทำอย่างไรเงินค่าครองชีพนศ.ปวส.คอมฯถึงจะเข้า
ล้าช้ามาเป็นเทอมแล้ว
ท่านรองอธิการช่วยดำเนินการให้ด้วยครับ นศ.และผู้ปกครองหาเงินไม่ทันแล้ว


  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ผู้ปกครอง
  วันที่ตั้งคำถาม : 2017-01-14 12:47:20
  จำนวนผู้อ่าน : 219   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : ทราบครับ ผมจะติดตามให้ครับ 

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2017-01-15 16:47:20

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723