ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : ยังไม่ได้ค่าครองชีพกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
  รายละเอียดคำถาม : กระผมผู้ปกครองของนักศึกษา อยากสอบถามความเคลื่อนไหวของเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ในเทอม1/59และ2/59 นักศึกษาได้ส่งเอกสารครบหมดแล้ว ทำไมค่าครองชีพเข้าแค่เดือนเดียว ทำไมล่าช้าแบบนี้เพราะเหตใด

  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ผู้ปกครอง
  วันที่ตั้งคำถาม : 2017-01-14 12:31:29
  จำนวนผู้อ่าน : 180   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : ทราบครับ

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2017-01-15 16:48:50

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723