ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : เรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน  
  รายละเอียดคำถาม : เนื่องจากระบบการลงทะเบียนของมหาลัยขัดข้องบ่อยทำให้การลงทะเบียนใช้เวลานานในแต่ละขั้นตอนระบบทำการประมวลผลช้า และตอนนี้ระบบการออกเกรดก็ยังแสดงไม่หมด ระบบบอกว่ายังไม่ประเมิน อาจารย์ผู้สอน ทั้งที่นักสึกษทุกคนประเมินหมดแล้วและยังโชว์อยู่แต่ เกรดเฉลี่ยเรียบร้อยแต่รายวิชาบางวิชายังโชว์ว่าไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน เลยอยากให้แก้ปัญหาระบบให้ด้วยครับ พร้อมทั้งแก้ปัญหาระบบการลงทะเบียนที่ประมวลผลช้าในขั้นตอนการลงทะเบียน อาจเป็นปัญหาในอนาคตอีก
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ด้วยความนับถือครับผม


  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ติ่ง
  วันที่ตั้งคำถาม : 2016-12-28 19:05:09
  จำนวนผู้อ่าน : 203   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : ขอบคุณครับ

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2017-01-05 18:17:05

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723