ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : ค่าประกันความเสียหาย 1,000  
  รายละเอียดคำถาม : ค่าประกันของเสียหาย ยื่นเรื่องและทำเอกสาร ให้โอนเข้าบัญชีแล้วว แต่ยังไม่ได้รับเงินตามที่กำหนดเลยค่ะ 
รายชื่อมีดังนี้ค่ะ
1.นางสาว สุภาวิณี วันแก้ว
2.นางสาวธัญญลักษณ์ เชื้อวังคำ
3.นางสาว วรรณวิภา ทิพยศรี
4.นางสาว ลลิตา ลีทอง
5.นางสาว หยกทิพย์ แซ่ซิ้ม
6.นางสาว อินทุอร ทุมตาลเดี่ยว


  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : นักศึกษา
  วันที่ตั้งคำถาม : 2016-12-26 18:38:39
  จำนวนผู้อ่าน : 157   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : จะตามให้ครับ

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2017-01-05 18:15:24

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723