ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : ระบบ ESS ไม่ดีขอให้ปรับปรุง  
  รายละเอียดคำถาม : เรียนท่านรองอธิการบดีครับเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยประกาศลงทะเบียนเรียนเทอม2/2559แต่ระบบยังไม่สามารถลงทะเบียนได้และประกาศจะประกาศผลการเรียนตั้งแต่วันที่23ธันวาคม แต่ถึง25ธันวาคมเกรดก็ยังไม่ออก ขอให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ชาวEER2B
  วันที่ตั้งคำถาม : 2016-12-25 23:12:23
  จำนวนผู้อ่าน : 194   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ตัวระบบครับ

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2017-01-05 18:14:53

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723