ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : กยศ นักศึกษา  
  รายละเอียดคำถาม : สวัสดีค่ะ อยากจะแจ้งเรื่องเจ้าหน้าที่ฝ่าย กยศ. เรื่องการพูดคุยและการให้คำแนะนำนักศึกษา เนื่องจากการให้คำแนะนำหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความไม่เหมาะสมในเรื่องของคำพูด และการจัดเก็บเอกสารของนักศึกษา อยากให้มีการจัดให้เป็นระบบ เนื่องจากที่ผ่านมามีเอกสารของนักศึกษาหลายคนหาย แล้วทำให้นักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมได้ ขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาอ่านข้อความนี้นะคะ

  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สายลม
  วันที่ตั้งคำถาม : 2016-12-20 13:21:37
  จำนวนผู้อ่าน : 150   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : ครับ จะแจ้งให้นะครับ

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2017-01-05 18:09:04

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723