ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : ซ้อมไฟที่วิทยะให้หน่อยค่ะ  
  รายละเอียดคำถาม : ไฟเปิดได้แค่ดวงเดียวค่ะ

  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สิริวิมล
  วันที่ตั้งคำถาม : 2016-12-05 18:32:01
  จำนวนผู้อ่าน : 154   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : ทราบครับ

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2016-12-07 18:41:38

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723