ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


แสดงคำถาม


ตั้งคำถาม


กลับหน้าหลัก


เข้าสู่ระบบ
  หัวข้อคำถาม : แสดงความคิดเห็น ไม่วิ่งแล้วติด F  
  รายละเอียดคำถาม :

ผมในฐานะผู้สอนรายวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ขอชี้แจ้งที่มีนักศึกษาเข้ามาสอบถามว่า ไม่มาวิ่งเก็บรอบ จำนวน 100 รอบ แล้วจะติด F ว่าไม่เป็นความจริง นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานี้จะทราบกันทุกคน ตั้งแต่การปฐมนิเทศรายวิชาในคาบแรกว่า การวิ่งเก็บรอบจำนวน 100 รอบ ช่วงเย็นทุกๆวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เป็นเพียงคะแนนช่วย 10 คะแนน หากใครไม่มาวิ่ง ก็ไม่ได้คะแนนส่วนนี้ไปก็เท่านั้นเองครับ นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ทราบดีกันทุกคน แต่นักศึกษาสามารถไปเก็บคะแนนจากการทดสอบสมรรถภาพได้อีก แต่ทว่าถ้าไม่มาวิ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายแล้ว ก็ไม่สามารถจะผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ดีหรอกครับ สุดท้ายคิดว่านักศึกษาคงจะเข้าใจ ก็ขอฝากว่าเรียนวิชากีฬาก็ต้องออกกำลังกายครับ...  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : อาจารย์ผู้สอนวิชากีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
  วันที่ตั้งคำถาม : 2016-11-28 09:40:26
  จำนวนผู้อ่าน : 288   ครั้ง
  คำตอบ/ข้อแนะนำ 
  คำตอบ : ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ชี้แจงเพิ่มเติมครับ  

  ตอบโดย : ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (วาระ ตุลาคม 2555-1 กุภาพันธ์ 2560)
  วันที่ตอบ : 2016-11-30 19:44:24

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723