• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ร่วมนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คราม สมุนไพร และเม่า สู่ไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนากำลังคนสู่สมรรถนะศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสายพันธุ์ใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา