• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • เทศกาลกินปลาบ้านนาเชือก ประจำปี 2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 12 มีนาคม 2561 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาบ้านนาเชือก ประจำปี 2561 ณ บ้านนาเชือก ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ซึ่งเป็นหมู่บ้านราชมงคล เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเปิดตัวการกำหนดตำแหน่งของบ้านนาเชือกสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นทางการ เนื่องจากชุมชนบ้านนาเชือกมีพื้นที่ตั้งติดกับชายน้ำเขื่อนลำน้ำอูน มีการดำรงชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เหมาะสมและสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร