• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการนิทรรศการและงานแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ (OPEN HOUSE 2018)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการนิทรรศการและงานแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ (OPEN HOUSE 2018) ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ กรรมการส่งเสริมประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมาก