• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 20 ธ.ค.2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
          ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  จำนวน 1 ชุด  รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

  ราคากลาง: 
  1,989,400.00