• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ราชมงคลสกลนครต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 21 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกำหนดการเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อาทิ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน หมู่บ้านผ้าย้อมมูลควาย บ้านนาเชือก อำเภอพังโคน ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ (วิเคราะห์ ทดสอบ) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1