• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการปฏิบัติการ “เขียนตำราและหนังสืออย่างง่ายได้ผลงานทางวิชาการ”

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร  และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เขียนตำราและหนังสืออย่างง่ายได้ผลงานทางวิชาการ" บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกด แทนออมทอง เจ้าของรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยระดับเงิน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการันตีความเชี่ยวชาญด้วยผลงานทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร