• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาลาว ประจำปี 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ศูนย์ลาวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาลาวสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยลาว ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนครเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ดาววอน สีสุทำ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด