• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • งานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐอำเภอพังโคน

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 5 ธันวาคม 2560 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐอำเภอพังโคน ณ ตลาดเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตำบลพังโคน (โต้รุ่งพังโคน) โดยมีนายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งงานนี้มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม และให้ผู้ประกอบการใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาขายสินค้า ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่การค้าขาย นอกจากนี้คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ท้องถิ่นจังหวัดสกลนครร่วมภายในงานด้วย