• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการ "วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสสกลนคร ร่วมกับสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดทำโครงการวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยเหลือ ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งมีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่จริง ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่าน ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังน้ำท่วมบริเวณ บ้านขัวสูง อ.วานรนิวาส จำนวน 200 หลังคาเรือน อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 400 หลังคาเรือน โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา และชุมชนธาตุดุม2 โดยครั้งนี้ทีมวิศวกรอาสาได้เข้าไปช่วยเหลือ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อให้สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ประสบภัยในเบื้องต้น
  ภาพโดย : Sarin Naspat