• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • Big Cleaning Day “ย้อมบ้านล้างเมือง”(ครั้งที่ 2)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 5 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ย้อมบ้านล้างเมือง”(ครั้งที่ 2) เพื่อทำความสะอาด ฟื้นฟู บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนคร