• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ของหน่วยงานภายใน เพื่อทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในที่ซึ่งเหมาะสม และถูกต้องเพื่อให้สะดวกในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการรักษาความสะอาด ด้วยการกำหนดระเบียบปฏิบัติที่ดี เพื่อสุขลักษณะและความปลออดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร