• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 แผนกงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้มีโอกาสเลือกสมัครเข้าชมรมตามความสนใจของตนเอง และเพื่อส่งเสริมด้านกิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม