• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามประกาศลงวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอบแข่งขันในวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น
   บัดนี้ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามตำแหน่ง หน่วยงานที่บรรจุ แนบท้ายประกาศฉบับนี้