• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีรายละเอียดตามประกาศ