• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 17 "ราชพฤกษ์เกมส์"

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่17 "ราชพฤกษ์เกมส์" โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีพร้อมกับกล่าวเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmuti.sakon/