• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ผู้บริหารร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยดานังเป็นที่ระลึก

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาฝึกสอนจาก UNIVERSITY OF DANANG ประเทศเวียดนามเป็นที่ระลึก ในโอกาสที่ได้เข้ามาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษครบตามกำหนด เป็นเวลา 25 วัน และจะเดินทางกลับประเทศเวียดนามในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/rmuti.sakon/