• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ราชมงคลสกลนครซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา 2558

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 11 มีนาคม 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมในพิธีเปิดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตราชมงคลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ณ วิทยาเขตสกลนคร ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 และมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยในปีนี้มีบัณฑิตรั้วราชมงคลสกลนครที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,005 คน ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/rmuti.sakon/