• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • สภากาแฟ ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร    นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมการจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ในการนี้นายเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชเวง สารคล่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมกับผู้บริหารโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอีกด้วย