• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยดานัง

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและต้อนรับนักศึกษาจาก UNIVERSITY OF DANANG  ประเทศเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาเพื่อฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 5-30 มีนาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 25 วัน ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/rmuti.sakon/