• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “Library Singing Contest”

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 งานบริการการศึกษา แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “Library Singing Contest”  เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลง และเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา พรหมเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร มอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ นางสาวอาริษา ภูงามจวง รับทุนการศึกษา1,500 บาท พร้อมใบประกาศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเนตรนพิศ อำนักมณี รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิชุดา กาญบุตร รับทุนการศึกษา 700 บาท พร้อมใบประกาศ
  รางวัลขวัญใจ นางสาวนริศรา เหลาบัว รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมใบประกาศ
  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/rmuti.sakon/