• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • พิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 งานบริการการศึกษา แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ความรู้ แนะนำสื่อสารสนเทศที่จะดำเนินการจัดซื้อเข้าห้องสมุด เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา พรหมเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นรับฟังบรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดอัตโนมัติ โดย อาจารย์ปราโมทย์ เหลาลาภะ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/rmuti.sakon/