• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้ออครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ จำนวน 1 ชุด ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส 14/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

   
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ  จำนวน  1  ชุด  ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด เลขที่  ส 14/2560  ตามรายการดังนี้  ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ   จำนวน  1  ชุด  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ แผนกงานพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง  งานบริหารทรัพยากร  อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร  ชั้น 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันที่  30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันและเวลาราชการ

  ราคากลาง: 
  915,000.00