• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส 13/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด เลขที่  ส 13/2560
  ตามรายการ  ดังนี้  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุน  ตำบลพังโคน  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  จำนวน  1  ชุด  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  2  ธันวาคม  2559  ถึงวันที่  13  ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ แผนกงานพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทรัพยากร  อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ แผนกงานพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 042-771562 ในวันเวลาราชการ

  ราคากลาง: 
  980,000.00