• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส 3/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด เลขที่  ส 3/2560  ตามรายการ  ดังนี้ครุภัณฑ์ปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  จำนวน 1 ชุด  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ แผนกงานพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง  งานบริหารทรัพยากร  อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

  ราคากลาง: 
  980,000.00