• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบที่ 1)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่เดือนกันยายน -14 ตุลาคม 2559 นั้น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้