• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางเดินและสนามกีฬา ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางเดินและสนามกีฬา ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา 2,500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-771562 ในวันและเวลาราชการ

  ราคากลาง: 
  4,039,273.01