• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • แจ้งรายงานตัว นักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2559

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

          กำหนดการรายงานตัว นักศึกษาสถาบันพระบรมราชนก รายงานตัว ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนเรียน ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
   
  เอกสารหลักฐาน ค่าใช้จ่าย ในการประกอบการรายงานตัว
    1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน  2 ฉบับ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
    4. ค่าใช้จ่าย (เอกสารแนบ)
   
  หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 098-6022-754 หรือ
                       082-845-7554 (พี่จ๋า) วิชาการและงานวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ