• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • กำหนดการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่คณะอุตสาหกรรมกำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษากลุ่มเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2559 ขอให้นักศึกษาทุกคนที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามวันและเวลา ข้างต้น และสามารถตรวจสอบรายชื่อดังรายชื่อเอกสารแนบ