• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีนักเรียน นักศึกษาที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ดังรายชื่อที่แนบมา