• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • แจ้งรายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่2/2558

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

          รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (รายชื่อดังเอกสารแนบ)
  หมายเหตุ : 1.หากนักศึกษาไม่ยื่นสำเร็จการศึกษาหรือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้
                       2.หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 หรือ โทรศัพท์ 098-6022-754