มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร :: Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus.


HOT NEWS :: เชิญชวนศิษย์เก่า และนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าหลักการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารและยา ณ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในวันที่ 22-23 พ.ย. 55 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับ อ. ศุกฤชชญา เหมะธุลิน โทร 084-9545086 ค่ะ รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ::  ระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต บุคลากรและนักศึกษาสามารถสมัครบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตแบบยืนยันอัตโนมัติ ::  สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  :: 

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 11

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7

 
ราชมงคลสกลนคร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา...
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอัตตรีบริหาร...
โครงการพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1....
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ราชมงคลสกลนคร ร่วมแข่งขันกีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 14 "...
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลและเงินสนับสนุนจากมูลนิธิรากแก้ว โดยนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเข้าร่วม "...
นักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับศิลปินค่ายอาร์สยามและทีมงานจากลูกทุ่งมหานคร...